Inschrijving cursussen najaar 2019 in volle gang!

Welkom bij U3L!

 Om er zeker van te zijn dat u onze nieuwsbrieven en berichten aangaande uw colleges ontvangt, voegt u ons e-mailadres  adm@u3l.nl  toe aan uw safe list of uw adresboek. Zo voorkomt u dat onze berichten in uw spambox belanden.

 In de webwinkel (klik hier) kunt u zoeken op onderwerp, plaats, naam docent etc. N.B. Zo gauw u gegevens gaat invullen, komt u in het beveiligde gedeelte van de webwinkel.

Met de digitale Nieuwsbrief blijft u op de hoogte:  klik hier!   In elke nieuwsbrief vindt u onderaan een link waarmee u zich kunt afmelden.   


wijsheidsstromingen

ZUTPHEN 26/9. In de cursus komen drie wijsheids-stromingen aan de orde: de gnosis van Hermes Trismegistos, de gnosis van Nag Hammadi en de gnosis van de Katharen. Hermes Trismegistos wordt behandeld aan de hand van de Tabula Smaragdina en het Corpus Hermeticum. De Gnosis van Nag Hammadi wordt ingeleid met de scheppingsmythe van Valentinus. Daarna bespreken we het Evangelie van de Waarheid, het Evangelie van Thomas en het Evangelie van Filippus. Van de Katharen is de scheppingsmythe bewaard gebleven - "Het Geheime Boek" - evenals enkele ritualen. Informatie uit inquisitieverslagen, vult deze bronteksten aan. Lees meer...


N.-italië in de M.E.

ZUTPHEN 1/10, HENGELO 2/10, ZWOLLE 3/10. Tijdens de Hoge Middeleeuwen veert de economie in Noord-Italië op. Vanaf de 11e eeuw gaat het de handelssteden en zee-republieken voor de wind. Hun ondernemingszin, prestatiedrang en innovatieve kracht zorgt voor grote welvaart.

Daardoor ontwikkelen de Noord-Italiaanse steden zich tot belangrijke centra van kunst en cultuur. In drie bijeenkomsten wordt de opkomst en bloei van Noord-Italië behandeld. Naast politieke en sociaaleconomische aspecten wordt ingegaan op een scala aan culturele hoogtepunten. Lees meer...


indentiteit, tribalisme en polarisatie

HENGELO 2/10. Waar de 'echte' maatschappij gereguleerd wordt door regels en instituties, is het internet een vrijplaats. Algoritmen (Google, Facebook) filteren informatie toegesneden op ons profiel. Zodoende zorgt onze online activiteit voor filter-bubbles, waarin we onze voorkeuren bevestigd zien. Zo ontstaan online sub-culturen waarin gebruikers zich bevestigd zien in hun eigen waarheid. Waar Verlichtingsfilosofen nog geloofden dat kennis en informatie de burger zouden verlichten en emanciperen, moeten we misschien vaststellen dat de informatie-revolutie vooral verwarring, onzekerheid, angst, tribalisme en polarisatie teweeg heeft gebracht.

Lees meer...


van vissersdorp tot wereldstad:  A'dam

ZWOLLE 2/10. We analyseren uitvoerig de prachtige plattegronden die bewaard zijn gebleven en leren hoe we de rijke geschiedenis terug kunnen zien in het huidige Amsterdam. In de laatste drie colleges richten we ons op de opkomst van het moderne Amsterdam, de industriële revolutie, de aanleg van het Noordzeekanaal, het Vondelpark, de bouw van het Rijksmuseum en het Centraal Station, De Pijp, de Beurs, plan Zuid van Berlage en de fascinerende architectuur van de Amsterdamse school. Lees meer...


8 bijzondere vrouwen

ZWOLLE 11/10. Bijzondere en inspirerende vrouwen besproken: 1) Therese Schwartze, Anne Marie Brodersen, Emily Carr, Eileen Gray, Valentine Prax, Barbara Hepworth, Truus Schröder-Schräder, Frederike Martine ten Harmsen van der Beek. Lees meer...


jung, meester van de onderwereld

ZWOLLE 29/10, HENGELO 1/11. Het is dichterbij en tegelijk ouder dan u wellicht denkt. We doen het allemaal elke dag: verbeelden, beelden laten bovenkomen - soms tegen wil en dank - die zich in ons innerlijk hebben gevormd. Waar we ons maar amper bewust van zijn. In ons leeft kennelijk een andere wereld dan we beseffen, een onderwereld vol bizarre figuren. Vijf dagdelen over Jung en de wonderen die we in ons binnenste meedragen. Lees meer...

Franz Joseph haydn

ZWOLLE 30/9., ZUTPHEN 3/10. De verdienste van Franz Joseph Haydn (1732-1809) voor de klassieke muziek is immens: hij vestigde de traditionele vierdelige vorm van de klassieke symfonie, stuwde het strijkkwartet naar een eerste hoogtepunt en droeg wezenlijk bij aan de ontwikkeling van de klassieke vormen als rondo en sonatevorm. Terecht wordt zijn naam dan ook in ieder muziekgeschiedenisboek genoemd.  Deze cursus beoogt een overzicht over het leven en het werk van Haydn te bieden. Aan de hand van Haydns biografie zal zijn ontwikkelingsgang als componist worden gevolgd.

Muziek voor een brede diversiteit aan bezettingen en gecomponeerd voor tal van verschillende gelegen-heden passeert de revue. Speciale aandacht zal er zijn voor Haydns relatie met de stad Wenen en voor de invloed van de Verlichting op de 18e eeuwse muziekscène. Lees hier meer...


Gebed zonder Einde?

ZWOLLE 1/10. We zouden er bijna aan gewend raken: in het Heilig Land woedt een wel haast onoplosbaar conflict. Een conflict dat niet heeft geleidt tot vele doden, gewonden en verwoeste levens, maar zich ook wereldwijd uitstrekt. Wie heeft er nu geen mening of gevoelens over het Palestijns-Israëlisch conflict? Op een of andere manier is het Palestijns-Israëlisch conflict geen ver-van-mijn-bed-show. In deze cursus bespreken we het conflict als een verhaal van conflicterende nationalistische ideeën en modernisering. Door uit te gaan van een structurele geschiedenis kunnen we de emotionele lading die aan het conflict vast zit overstijgen. Lees meer...


De wereld op z'n kop

ZWOLLE 2/10. Mythen en nationale ideologieën verbeelden een gedeelde identiteit waarin oorsprong van de gemeenschap en doel van het collectief streven centraal staan. Maar sinds de teloorgang van het geloof in klassieke ‘grote verhalen’ en de opkomst van social media, staat het geloof in de legitimiteit van diverse instituties onder druk. De vraag die dit oproept is: moet (en kan,) het vertrouwen in sociale instituties worden hersteld, of moet de burger juist een sceptische houding cultiveren, en meer leren vertrouwen op zichzelf? Lees meer...


Driestromenland

ZWOLLE 2/10. Tegen het einde van de vierde eeuw werd de ‘ene, heilige universele en apostolische ecclesia', verheven tot staatsgodsdienst van het Romeins Imperium. Het Byzantijns-Romeinse Rijk, van christelijke signatuur, weet zich tot 1453 te handhaven. In Mesopotamië, Perzië, India en op het Arabisch schiereiland beleven allerlei varianten van christendom een bloeitijd. De snelle opkomst van de islam in de zevende eeuw verandert veel. Grote rijken, zoals het Perzische, worden veroverd, Noord-Afrika volgt en ten slotte het Iberisch Schiereiland dat de naam Al-Andalus krijgt. In het jaar 929 wordt het kalifaat van Córdoba gesticht. Lees meer...


proeven aan poëzie

HENGELO 15/10.  Tussen slobberwijntjes, delicate dinerwijnen en een onbetaalbare Chateau Petrus bestaan nog talrijke andere soorten en smaken. Zo is het ook bij gedichten: er is een enorme variatie waarvan je steeds meer kunt gaan genieten naarmate je meer (smaak)ervaring opdoet. Zo kun je ook leren proeven van poëzie. Zelf lezen, erover horen van kenners, erover praten met medecursisten: de proefnotities van anderen kunnen je smaakpalet vergroten. We spreken over vorm- en inhoudskenmerken van gedichten en wisselen leeservaringen uit. Lees meer... 


weerkunde

ZWOLLE 30/10. Een cursus voor mensen die belangstelling hebben voor het weer en graag willen weten hoe bepaalde weersverschijnselen ontstaan. Het stellen van vragen en ook discussie wordt aangemoedigd. 

Voorkennis van weerkunde of natuurkunde is niet nodig. Lees meer...

InterNationale Economische Ontwikkelingen

ZWOLLE 30/9, ENSCHEDE 4/10. Op alle continenten/ landen - Europa, USA, Rusland, China, Afrika, Zuid-Amerika, Japan - doen zich vele veranderingen voor.

Vrijwel dagelijks wordt melding gemaakt van breuken met het verleden. Globalisering krijgt steeds meer vorm en de belangentegenstellingen lijken toe te nemen. Niet alleen binnen Europa (BREXIT), maar ook Europa ten opzichte van andere continenten zoals de USA, Rusland en China. Sommige landen/continenten zijn voorstander van vrijhandel en andere van protectionisme. Daar doorheen spelen o.a. ook thema's als klimaatverandering en vluchtelingenstromen. Lees hier meer...


Ter meerdere eer ...

HENGELO 2/10, ZUTPHEN 3/10. Belangrijke opdrachtgevers van beroemde en minder bekende schilderijen van Jan van Eyck en zijn volgers, lange tijd aangeduid als ‘Vlaamse Primitieven’ waren de Bourgondische hertogen Filips de Goede en Karel de Stoute en hun entourage, de adel, maar ook medewerkers als kanselier Nicolas Rolin en Pierre Bladelin. Lees meer...


Omgaan met ziekte, sterven en rouw

ZWOLLE 2/10. Hoe gaan we er mee om wanneer we zelf ernstig ziek worden, of als een van onze naasten dat treft, en we ons misschien zelfs moeten voorbereiden op een definitief afscheid? Of wanneer we iemand verloren hebben en de draad van het leven weer moeten oppakken? We zullen deze vragen benaderen vanuit de invalshoek van emoties en bestaansvragen die hier vaak mee gepaard gaan. Lees meer...


Natuur en muziek

ZWOLLE 3/10. In deze cursus vertelt Fie Schouten over hoe componisten zich laten inspireren door de natuur. Dankzij haar persoonlijke contacten, als uitvoerend musicus, met componisten kan zij u kennis laten maken met muziek en achtergrondinformatie waarmee u doorgaans niet of nauwelijks in aanraking komt. Laat u meevoeren naar de prachtige ontdekkingen die deze docent deed! Lees meer...


Vrede binnen handbereik

ZWOLLE 8/10, ENSCHEDE 29/10.  Mensen zijn meer dan ooit met elkaar verbonden op het gebied van transport, energie en informatie. Deze onderlinge afhankelijkheid zet alles in beweging en dwingt mensen meer dan ooit rekening met elkaar te houden. Na een algemene schets van de immense gevolgen van deze onderlinge verwevenheid staan drie thema's centraal: grondstoffen, wapens en gezondheid. Deze thema's maken de mondiale situatie en de mogelijkheden van de menselijke beschaving het meest inzichtelijk. Lees meer...


geschiedenis v.d. Jazz

ZWOLLE 31/10. ENSCHEDE 28/2.Jazz is een invloedrijke muzieksoort met een intrigerende geschiedenis. Deze cursus geeft inzicht in de historische ontwikkeling van deze veelzijdige en interessante kunst-vorm vanaf haar ontstaan begin 20e eeuw tot heden.

Daarbij zal er aandacht zijn voor diverse sociaal maatschappelijke thema's die een rol spelen in de ontwikkeling en perceptie van jazz, zoals slavernij, racisme, de opkomst van de burgerrechtenbeweging, het ontstaan van de tienercultuur en de introductie van de radio. Maar natuurlijk is er ook veelvuldig aandacht voor de grootheden uit de jazz zoals Miles Davis, Duke Ellington, John Coltrane, Billie Holiday en Charlie Parker. Wat maakt hen zo kenmerkend en wat was hun rol binnen de ontwikkeling van de jazz.

Tijdens de colleges wordt de theorie telkens op een toegankelijke manier geïllustreerd aan de hand van luistervoorbeelden en suggesties (luisteratuur). U maakt kennis met (de kenmerken van) jazz en u doet genre- en repertoirekennis op. Lees meer...
Onze colleges

Onze collegereeksen tellen meestal 3 tot 5 bijeenkomsten van 2 tot 2,5 uur. Vele onderwerpen komen langs: theologie, filosofie, kunst, geschiedenis, literatuur, economie, actuele onderwerpen uit de samenleving en meer. 

De colleges zijn overdag in verschillende plaatsen: Zwolle, Zutphen, Enschede, Hengelo.