Zomeracademie en Cursussen 2020 opgeschort.

Welkom bij U3L!

 Om er zeker van te zijn dat u onze nieuwsbrieven en berichten aangaande uw colleges ontvangt, voegt u ons e-mailadres  adm@u3l.nl  toe aan uw safe list of uw adresboek. Zo voorkomt u dat onze berichten in uw spambox belanden.

 

Voor een overzicht van de voor het seizoen 2019-2020 aangeboden cursussen klikt u hier

 


Het Coronavirus grijpt om zich heen in Nederland en in de wereld.

 

Lopende en nieuwe cursussen opgeschort

Dit is een ernstige zorgwekkende situatie en dat vraagt om passende maatregelen.

 

U3L volgt de aanbevelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Het bestuur heeft op 25 maart 2020 vergaderd over de ontstane situatie als gevolg van het Coronavirus. De laatste maatregelen van het kabinet en RIVM zijn leidend voor het besluit om tot 1 juni 2020 alle bijeenkomsten van U3L-cursussen en overleggen over het cursusaanbod niet toe te staan. 

De cursisten, docenten en zaalverhuurders zijn hiervan op de hoogte gesteld. 

 

Gelet op de aanhoudende zorg over het Coronavirus en de bedreigingen daarvan voor ieders gezondheid heeft het bestuur de volgende besluiten genomen: 

 

 

1. De presentaties van het nieuwe cursusaanbod van U3L op 6 mei 2020 in Zwolle en op 7 mei 2020 in Enschede gaan niet door. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om eind augustus 2020 twee bijeenkomsten in Zwolle en Twente te organiseren voor de start van het cursusjaar 2020 – 2021. 

 

2. Alle cursussen U3L 2019-2020 die dit cursusjaar zouden worden afgerond, worden geannuleerd. 

De deelnemers ontvangen hun geld terug voor het deel dat geannuleerd wordt.

 

3. De cursussen van de Zomeracademie worden geannuleerd. Gezocht wordt, in overleg met de docenten van de zomercursussen, naar mogelijkheden om deze alsnog aan te bieden op een andere wijze.

 

Via rechtstreekse berichten aan deelnemers, docenten en zaalverhuurders en via website en facebook wordt gecommuniceerd over de termijn waarop de U3L-cursussen kunnen starten en natuurlijk over de wijze waarop de uitgestelde informatiemiddagen alsnog doorgang zullen vinden om het nieuwe cursusaanbod te presenteren. 

 

We vinden het teleurstellend dat cursussen voortijdig zijn afgebroken en betreuren het dat het met zoveel energie en enthousiasme opgestelde nieuwe programma niet ingezet kan worden. 

 

We danken u als cursist voor uw deelname in het afgelopen jaar, we danken de docenten voor hun deskundige aanbod en enthousiaste presentaties, de zaalverhuurders en Paulien als medewerkster voor hun inzet en betrokkenheid bij U3L. 

Een speciaal woord van dank gaat naar Han Paus en Theo Keur, die zich al jarenlang voor U3L inzetten en voor wie dit het laatste cursusjaar is, dat ze betrokken zijn als zeer deskundige ondersteuners van het hele werkproces Zij zorgden voor prachtig 

vormgegeven cursusgidsen, alle berichten op de website en het hele administratieve en organisatorische proces om de cursussen goed te laten verlopen en de communicatie hierover extern en intern, waarvoor onze hartelijke dank. 

 

De leden van de programma-adviescommissie Zwolle en Twente hebben hard gewerkt aan het nieuwe programma, waarvoor ook aan hen veel dank. 

 

Op een later tijdstip volgt de presentatie van dit nieuwe aanbod in Zwolle en Enschede. Bericht hierover volgt. 

We danken iedereen voor begrip voor de te nemen maatregelen en laten weten wanneer er weer mogelijkheden zijn om het U3L-programma online te bekijken en inschrijving mogelijk is. 

Als startdatum houden we 28 september 2020 aan. Bericht hierover wordt verstuurd via de e-mail (adm@u3l.nl), geplaatst op de website, via facebook en in kranten en huis aan huisbladen in Overijssel. 

Volg ook de aankondigingen op deze website. We hopen op veel belangstelling en een boeiend cursusjaar 2020-2021! 

 

We wensen u een goede gezondheid en alle goeds voor de komende periode. Mocht u toe zijn aan toch wat cultureel vermaak: veel musea presenteren een digitale rondleiding langs hun collectie www.museumtv.nl: een aanrader! 

 

Mochten er vragen zijn dan kunt u een mail richten aan de U3L-organisatie adm@u3l.nl of telefonisch|: 06-14670707 (Wies Brinkhof)
Onze colleges

Onze collegereeksen tellen meestal 3 tot 5 bijeenkomsten van 2 tot 2,5 uur. Vele onderwerpen komen langs: theologie, filosofie, kunst, geschiedenis, literatuur, economie, actuele onderwerpen uit de samenleving en meer. 

De colleges zijn overdag in verschillende plaatsen: Zwolle, Zutphen, Enschede, Hengelo.